04 February 2012

Winter is... back / Zima... wróciła

I was already thinking about the spring when got completely surprised by the weather. Not only me though. Since yesterday's afternoon the whole country got stuck because of the snowfall. 
Out of 1700 km of highways 1300 km were blocked with traffic jams. 
To do a few kilometers route took 4 times more then usually.

Ja tutaj myślę już o wiośnie, gdy tymczasem pogoda zrobiła wszystkim niezłą niespodziankę. Okazuje się, że nie tylko mnie. Od wczoraj po południu cały kraj został zablokowany ze względu na opady śniegu. 
Z 1700 km autostrad około 1300 km było zablokowane przez gigantyczne korki. 
Aby przejechać parę kilometrów trasy trzeba było 4 razy więcej czasu niż zwykle.


What a horror! I didn't dare to get out, also as the temperature is not really 'favourable' for such ice-queens as me, lol...
Jaki horror! Nie miałam odwagi wyjść w domu, już nie wspominając o temperaturze, która nie jest jakoś specjalnie przyjazna takim ice-queens jak ja, hehe...
In these circumstances it is better to put the UGG back on and preferably also the famous Russian фуражка :) 
W takiej sytuacji lepiej włożyć z powrotem ciepłe UGG  a także sławną Rosyjską czapkę-uszatkę : )

No comments:

Post a Comment